Estağfurullah Ne Demektir?

Dilimize Arapça’dan geçmiş olan Estağfurullah; Cenab-ı Hak’tan hata ve kusurlarımı bağışlamasını dilerim manasında kıymetli bir sözdür. Veya Allah’ü Teâla’dan af ve mağfiret dilerim anlamına gelen dua sözüdür. Arapça “ğafera” kökünden gelmektedir.

Gündelik yaşamda teşekkür ya da övgü karşısında nezaket ve alçak gönüllülük ifadesi olarak “Estağfirullah” söylenmektedir.  Bazıları kelimeye “Hâşa, asla, katiyyen, hiçbir zaman” şeklinde ret anlamı yüklemektedir. Yine bu kıymetli sözün “birşey değil, mahcup ediyorsunuz” manalarında da kullanıldığı da görülmektedir.Arapça yazılışı “Estağfirullah” olan bu kelimenin “Estağfurullah” olarak yazıldığı veya söylendiğini müşahede etmekteyiz. Peki biz kelimeyi nasıl kullanacağız?

Estağfirullah mı? Estağfurullah mı?

Halk arasında Estağfirullah diyenler olduğu gibi Estağfurullah şeklinde kullananlar olduğunu görmekteyiz. Peki işin doğrusu nedir? Arapça olarak Estağfirullah olarak yazılan bu mübarek ve kıymetli sözü bu şekli ile kullanabilirsiniz. Lakin Türk Dil Kurumu (TDK) Arapça “esta¦firullah” olan bu sözün bir ünlem olarak “esta’ğfurullah” şeklinde kullanımını benimsemiştir. Nitekim TDK araştırmalarımız neticesinde bu iki kelime arasındaki farkı da şu şekilde ortaya koymuştur.
* Estağfirullah : Şanlıurfa ili, Akziyaret bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
* Estağfurullah (Arapça; esta¦firullah) : İncelik ve alçak gönüllülük göstermek üzere teşekkür edilen veya övülen bir kimsenin söylediği bir söz.